Deratizácia

Photo

Deratizácia a jej rozdelenie:

1. Ochranná deratizácia
 • preventívna deratizácia.
2. Ohnisková deratizácia
 • sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb.
3. Bariérová deratizácia
 • sa vykonáva v exteriéry, aby zabránila hlodavcom vniknúť do interiéru budovy.
4. Priebežná deratizácia
 • vo vybraných objektoch.

HLODAVCE A ČO MÔŽU SPÔSOBOVAŤ:

 • prenášajú infekčné ochorenia ako salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka a iné
 • spôsobujú hospodárske škody
 • znehodnocujú suroviny a výrobky
 • znečisťujú prostredie

PREVÁDZAME

 • veľkoplošné deratizácie miest a obcí
 • celoplošné deratizácie areálov a podnikových objektov
 • individuálne zásahy v prevádzkových jednotkách
 • likvidácia hlodavcov plynovaním v norách
 • ochrana priestorov pred unikaním hlodavcov za používania ultrazvukových signálov
 • odchyt zvierat (kuna, lasica a pod.)

PRI JEDNOTLIVÝCH ZÁSAHOCH POSKYTUJEME:

 1. monitorovanie výskytu hlodavcov rôzneho druhu
 2. návrh najefektívnejšej metódy
 3. odchyt, prípadná likvidácia
 4. odstránenie kadávrov
 5. evidencia zásahov
 6. administratívna povinnosť podľa legislatívy
 7. poradenstvo a upozornenie na technické nedostatky umožňujúce vstup hlodavcov do objektu
 8. zabezpečenie maximálnej šetrnosti k životnému prostrediu

POUŽÍVAME

 • lepené a monitorovacie pasce na hlodavce a rodenticídy.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

 • myš (myš domová, hraboš poľný, škrečok poľný, hryzec vodný, myš obilná, ryšavka)
 • potkan (potkan hnedý, potkan tmavý, potkan lesný)
 • kuna (kuna lesná a kuna skalná)
 • plch (plch sivý, plch záhradný, pĺšik)

LEGISLATÍVNE POVINNOSTI

 • V zmysle zákona je vyhlásená povinná celoplošná deratizácia príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorú je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti podľa prevádzkovaného priemyslu a to dvakrát ročne v nepotravinových prevádzkach a štyri krát ročne v potravinových prevádzkach.