Odbornosť

Odborný dozor

Peter Kaluha, 919 05 Trstín 334

 • narodený v Trstíne 29.6.1952
 • Stredná priemyselná škola potravinárska – 1 rok Pardubice, 4 roky Nitra, odbor: mlynská technológia a výroba kŕmnych zmesí
 • Mlyny a pekárne, n.p. Bratislava
 • Mlynsko pekárenský priemysel, gen. riaditeľstvo Bratislava – mlynský technik
 • Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, gen. riaditeľstvo Bratislava
 • od 1.7.1978 – hlavný technológ + riadenie asanačných skupín
 • školenia technológov v rámci VHJ, asanačných pracovníkov, silomajstrov
 • spolupráca s Krajskými hygienickými stanicami
 • spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR (hlavný hygienik)
 • spolupráca s chemickými firmami: Chemie Linz, BASF, Bayer, Hoecht, Detia-Degesh, ICI, Wellcome, Schering, Ciba-Geigy, Nipon soda, Du Pont, Rom&Haas
 • člen skúšobnej komisie na štátne skúšky pre prácu a manipuláciu s jedmi
 • od r. 1985 vedúci strediska DDD – JRD Slatinské Lazy
 • od r. 1988 spolupráca s školiteľským strediskom – BB (lektor + skúšobný komisár pre prácu a manipuláciu s jedmi), garant firmy
 • pracovne najstarší precovník na Slovensku v špecializácii: práca a manipulácia s jedmi – asana – DDD
 • od r. 1992 – živnostník DDD