Dezinfekcia

Photo

Dezinfekcia je zbavenie sa nežiadúcich mikroorganizmov, choroboplodných baktérií a vírusov, ktoré spôsobujú ľudskému organizmu zdravotné problémy. Vykonáva sa najmä chemickou metódou. Prípravky, ktoré pri dezinfekcii používame nie sú určené na úplnú likvidáciu živých organizmov. Dezinfekciou sa zabezpečuje aj ochrana verejného zdravia, eliminácia epidémií.

Dezinfekcia je vyššia forma likvidácie baktérii ako pri antiseptikách. Úlohou antiseptík je zneškodňovať patogénne mikroorganizmy v okolí živého tkaniva. Najvyšší stupeň likvidácie baktérií, vírusov a húb je sterilizácia, ktorá značí neprítomnosť životaschopných organizmov.

 PREVÁDZAME

 • dezinfekcia povrchov, podláh, stien a celkových priestorov
 • dezinfekcia priestorov pre skladovanie potravín
 • hygienické zabezpečenie úradov, finančných ústavov a iných verejných inštitúcií
 • hygienické zabezpečenie nákupných centier
 • prevencia a likvidácia ložiska infekcie pri prebiehajúcej epidémii
 • dezinfekcia interiérov osobných áut, autobusov, vlakov, električiek a pod.
 • dezinfekcia interiérov lietadiel
 • dezinfekcia čakární, zastávok, staníc, letiskových a iných verejných priestorov
 • dezinfekcia odpadových nádob
 • dezinfekcia pieskovísk a detských ihrísk
 • dezinfekcia a odmorenie ovzdušia uzavretých verejných priestorov (vzduchotechnika)
 • dezinfekcia studne

DEZINFEKCIU VYKONÁVAME:

 • v zdravotníckych zariadeniach
 • v ubytovacích zariadeniach
 • v živočíšnej výrobe
 • v halách, skladoch
 • v prostriedkoch hromadnej dopravy