Likvidácia buriny

Photo

PREVÁDZAME

 • na krajniciach komunikácií, chodníkoch, pod zvodidlami, dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
 • v priekopách a v zpevnených a nespevnených žľaboch na odvod vody
 • v oplotení, na skládkach a odstavných plochách
 • v kolajách a na trasách pri kolajach
 • na brehoch rybníkov
 • v parkoch, na ihriskách a športových areáloch

POUŽÍVAME

 • najbezpečnejšie herbicídy

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

 • v poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej činnosti
 • v lesníctve
 • v záhradníctve
 • na pozemných komunikáciách