Plynovanie

Photo

Plynovanie (fumigácia) je spôsob likvidácie škodcov rôzneho druhu (pilus, mola, šváb, rus, ploštica, červotoč, osa) použitím plynu. Plynovaním ošetrujeme voľne skladovaný tovar, silové bunky, haly, kontajnery.

Skladovateľom obilia ponúkame službu chemického čistenia skladov pred naskladnením obilia.

K dosiahnutiau čo najvyššej efektivity a úspešnosti zásahu používame veľkorozmerné plachty pomocou, ktorých je možné zásahy zefektívniť.

Zákazník obdrží všetky potrebné informácie na bezpečné zaobchádzanie s ošetrenou komoditou ďalej poskytujem protokol o fumigácii a všetky potrebné dokumenty, potvrdenia s kartou bezpečnostných údajov k použitému prípravku.

PREVÁDZAME

  • ošetrovanie rôznych druhov komodít a materiálov (obilie, pšenica, kukurica, orechy, jačmeň, hrach…)

PLYNOVANIE VYKONÁVAME

  • v halách
  • v silách
  • v kontajneroch
  • v bin bagoch